Frendberg Akademi

Hur har vår användning av sociala medier påverkats av pandemin?

Iphone inne på Instagram

hur har egentligen vår användning av sociala medier förändrats under pandemin som varit?

Pandemin har gjort oss mer aktiva på sociala kanaler, kanske inte jättekonstigt ändå. Nu när vi inte längre kan träffa våra nära och kära så har fler och fler börjat följa varandra på avstånd istället. Från en rapport av Svenskarna och internet som släpptes vid årskiftet 2020/2021 har vi tagit del av undersökningar just om hur sociala medier har ökat under pandemin. Detta tänkte vi fördjupa oss i nu.

9 av 10 internetanvändare finns på sociala medier 
Under pandemin har användandet av alla de nio plattformarna som var en del av undersökningen ökat i och med pandemin. Bland annat avslöjar rapporten att 9 av 10 internetanvändare nyttjar minst en social plattform på nätet. Och det dagliga användandet har ökat stadigt under 2020. Här kommer lite spännande siffror att kika på!

» 58% av internetanvändarna använder Facebook varje dag jämfört med 54% Q1 2020.

» 50% av internetanvändarna använder Instagram varje dag jämfört med 46% Q1 2020.

» 5% använder LinkedIn varje dag, samma siffror som Q1 2020. Däremot har LinkedIn en stadig ökning sedan 2019.

Men vilka plattformar har vuxit mest under året som gått?
Från årets första kvartal så har vi Instagram, LinkedIn och Tiktok som alla tre har vuxit med 5% bland internetanvändarna i Sverige. Men om man ser till det dagliga användandet är det Instagram som ökat mest jämfört med 2019.

I Q3 så besökte hälften av internetanvändarna Instagram dagligen, vilket ger en ökning under pandemin på 4% och hela 11% sedan 2019.

Pensionärer har ökat sin användning av sociala medier.
Den grupp internetanvändare som ökat mest på sociala medier är just pensionärer där ökningen har uppnått till 4% under pandemin. Från 67% i Q1 till 71% i Q3 och från 2019 är det en ökning på hela 11%!

Om vi tittar på vilka sociala kanaler som har ökat hos pensionärerna så ligger Instagram i topp med en ökning på 9%. Facebook har en ökning på 5% och Pinterest 4%. 

Studerande har även dem Instagram i topp med 88%, Facebook ligger kvar på en stadig andraplats på 84% och tredjeplatsen kniper Snapchat med 82% i Q3.

”Arbetande internetanvändare” besöker Facebook (85%) allra mest men har bara gjort en ökning på 1% när de andra sociala medierna haft en större ökning mellan Q1 och Q3.
Här ligger Tiktok i toppen med en ökning på 7% av användandet. Instagram, Snapchat och Pinterest har en ökning på 6%.

Vem hänger vart?
Enligt rapporten av svenskarna och internet så ser man en tydlig skillnad på hur människor, beroende på demografi, använder sig av de sociala kanalerna. Och bland annat kunde vi se en skillnad på användandet mellan kvinnor och män. Där fler kvinnor använder sig av Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok och Pinterest och fler män använder sig av LinkedIn, Twitter, Twitch och Reddit. Instagram har dock nästan lika många män och kvinnor som dagliga användare.

9 av 10 mellan 16-25 år använder Instagram och Snapchat och mer än 8 av 10 använder sig av Facebook. Om vi tittar på nästa ålderspann så är det Facebook som står som den mest använda plattformen för gruppen som är 26 år och äldre.

Inom gruppen på 26 – 45 år är det drygt 9 av 10 som använder Facebook. Men den gruppen som ökat sin användning av Facebook mest under pandemin är gruppen på 76 år eller äldre.

Inom Instagram ser vi att 8 av 10 använder plattformen minst någon gång. 66-75åringar använder ungefär hälften Instagram men vad åldern 76 år eller äldre är det en dryg tredjedel som använder instagram (35%).

Vad säger då detta?
Jo, sociala medier är här för att stanna. Vi spenderar allt mer tid i dessa plattformar och där användare samt användningen ökar stadigt. Kanske är det viktigare nu än någonsin att ha ett starkt varumärke på sociala medier för att visa att du finns!

Detta var vår sammanfattning av rapporten vi tog del av från Svenskarna och internet 2020, är du intresserad av ännu mer information angående pandemins påverkan på sociala medier eller hur sociala medier utvecklats under året så finns mer att läsa här!

*Instagram, Facebook, Snapchat, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Twitter, Twitch, Reddit