Frendberg Akademi

3 tips vid annonsering i sociala medier

Jessica klappar händerna.

Brukar ditt företag betala för annonser i sociala medier? I så fall använder ni er av “paid social”. Det är en viktig kanal för att nå ut med innehåll digitalt. I det här blogginlägget ger vi tre konkreta tips som kan komma väl till användning när det är dags att annonsera.

Det är lätt att tänka att annonsering av ett inlägg på sociala medier ger effekt, bara så där. Men om paid social ska ge resultat så krävs det en genomtänkt plan. Framförallt en målbild av vad annonsering ska bidra till. 

Vi brukar använda oss av statistik i sociala medier och Google Analytics som är ett fantastiskt bra verktyg för att mäta trafik till hemsida. Genom att koppla din webbplats till Google Analytics kan du sätta upp olika mätpunkter och nyckeltal för vad du önskar uppnå med annonsering. Du kan dessutom analysera resultatet av insatsen. 

Tips 1: Organisk spridning först!

När du har ett bestämt mål med annonseringen och vet vilken målgrupp du ska rikta dig till med ditt innehåll är det dags för att annonsera. Men först! Låt planerade inlägg växa organiskt innan det annonseras. På så vis får innehållet först en gratisskjuts och kickstart. Ett sponsrat inlägg som får organisk spridning först får med största sannolikhet en fortsatt effektiv spridning med annonsering. Ger inte inlägget det gensvar du önskar se? Annonsera då inte det. Passa på att lära av det mindre lyckade inlägget och testa att göra annorlunda nästa gång. Så kom ihåg, låt alltid de inlägg du planerar att annonsera få organisk spridning först.

Tips 2: Rikta annonsen rätt!

När vi skriver inlägg på sociala medier så har vi koll på vem vi riktar vårt innehåll till. På samma sätt fungerar det med paid social i förhållande till Google ads. Eftersom man med paid social inte behöver vänta på att någon gör en sökning så är sannolikheten stor att man når de man önskar snabbare på sociala medier än på Google. Texten som din annons består av måste därför vara lite annorlunda. Här bör du ha i åtanke att rikta annonser mot vem någon är och inte mot någon som ska köpa. Med annonsering i sociala medier kan vi nämligen styra vem som ser annonser och vid vilket tillfälle. 

Tips 3: Marknadsför tidigare inlägg!

När du väl lagt in pengar i en annons går det inte att redigera texten eller dess innehåll i efterhand. Däremot går det att ändra målgrupp och liknande. Fördelen med att lyckas organiskt med ett inlägg är att du i efterhand kan gå tillbaka till det och förändra texten för att sedan marknadsföra det. Genom att ändra i och på så sätt förnya ett befintligt inlägg finns det en chans till en stor spridning.

Har du hört talas om Facebook Pixel? Om inte, kan du läsa vårt blogginlägg om vad en facebook Pixel innebär och hur du kopplar det till din webbplats. I det stora hela innebär en Facebook Pixel att man kan se hur en användare beter sig från det att hen sett en annons till att hen tar nästa steg och gör ett köp på er webbplats. 

Lycka till och hör av dig till oss om du behöver hjälp med annonsering i sociala medier!

Facebook-pixeln – vad är det?