Frendberg Akademi

Fördelar med att länka på Instagram

Fördelarna med att länka på Instagram är många.

Med länkar på Instagram kan du förbättra statistik, öka engagemang och generera ett mervärde till dina följare. Länkar kan vara vägen till uppsatta mål, så länge du ger dina följare en tydlig uppmaning om vad du vill att de ska göra.

Fördelarna med att länka på Instagram är många. Sticker-links, taggar och länk i biografi är några länkar vi tar upp i det här blogginlägget. Förutom att länkar ökar engagemang och förbättrar statistik så kan de generera ett mervärde till dina följare.

STICKER-LINK – En LÄNK MED FÖRDELAR

Med sticker-links kan du nu hänvisa rakt in på hemsidan. Att använda länkar på story är ett smidigt redskap för att få dina följare att hjälpa dig att uppnå dina uppsatta mål. Vill du att fler ska besöka hemsidan och läsa om de tjänster och produkter ni erbjuder? Låt dina följare hjälpa dig genom att konvertera via en sticker-link i story. Var hellre för tydlig än inte tydlig alls. Visa med en pil som pekar på sticker-linken eller berätta för dina följare vad som händer när de klickar på sticker-linken.

generera ett mervärde till dina följare

Det går bra att lägga in vilken länk du vill på story: till egna sidor eller andras. Men sätt sticker-linken i ett sammanhang, lägg inte bara ut den i en story. Story är just vad det är och syftar på en berättelse. Här kan du berätta kortfattat om era olika tjänster och produkter, muntligt eller skriftligt. Hänvisa till hemsidan via sticker-link för den som har intresse av att veta mer. 

När man klickar på en sticker-link öppnas ett nytt fönster. När man sedan kryssar ner fönstret är man åter på instagram där man lämnade. Ett tips från oss är att då passa på att be om en kort recension i den sista sliden i din story. Fråga besökaren vad hen tyckte om dina tjänster och produkter på hemsidan som de just besökt.

ÖKA DINA FÖLJARES ENGAGEMANG

Vi har sagt det förut och vi säger det igen. Sociala medier ska innehålla dialoger mellan människor, de är plattformar att vara social på. Även algoritmerna älskar när vi kommunicerar med andra konton och deras innehåll, så tagga på, länk hej vilt så blir både dina följare, algoritmerna och statistiken glada.

FÖRDELARNA MED ATT LÄNKA PÅ INSTAGRAM ÄR MÅNGA!

En självklar länk på Instagram är den i biografin där du har chansen att länka till din verksamhets webbplats. En stor bonus utöver länken i biografin är sticker-links och taggningar som vi nämnt ovan. Även om det hade underlättat för många så går det inte att länka i inlägg. Använd möjligheten att driva trafik till din webbplats med de redskap du har. Låt dina följare hjälpa dig att nå uppsatta mål. Sticker-links, taggar och länk i biografi bidrar till många fördelar. Kom ihåg det!