Frendberg Akademi

3 anledningar till varför du ska använda storytelling när du skapar innehåll

Jessica och Sofia Frendberg promenerar.

Storytelling är konsten att berätta en historia och sätter människor i fokus, deras liv och upplevelser. När vi rycks med i en historia förändras vårt sätt att ta in information. Historier hittar platsen i oss där resonemang inte härskar och får oss att sänka garden. Att Använda storytelling när innehåll skapas är både roligt och gynnar varumärken på många sätt.

Historier skapar känslor som i sin tur styr våra beslut. Vi människor är inte så rationella som vi vill tro, vi reagerar starkt på känslomässiga argument. Historier gör ett starkare intryck på oss än rationella beskrivningar.

Storytelling är en gammal beprövad metod som är effektiv för att nå fram till målgrupper. Storytelling finns överallt omkring oss, både i form av historier som är påhittade och de som är verkliga. Det sistnämnda kan bidra till att målgrupper får en emotionell bindning till ett varumärke. 

Alla företag och dess anställda sitter på någon historia. Genom storytelling kan vi lyfta fram viktiga händelser i företag på ett helt annat sätt än om vi inte gjort en berättelse kring det. En historia kan lyfta det egna varumärket när den säger något om vilka vi är och vilka vi vill vara. När vi läser meningar som innehåller aktiva verb – till exempel ”hon springer” så går hjärnan igång som om vi verkligen gör det. Vi läser det, men i huvudet registreras det som en riktig erfarenhet. Med storytelling som berättarteknik kommer historier till liv och berör så att din målgrupp kan känna, förstå och minnas ditt varumärkes budskap.

3 anledningar till varför du ska använda storytelling:

  • Marknadsföring som väcker känslor är dubbelt så lönsam som marknadsföring som bygger på logiska argument.
  • Historier gör ett starkare intryck än rationella beskrivningar och gör att vi känner, förstår och minns budskap.
  • Berättelser om ett företags varumärke, personal och produkter skapar ett emotionell band till vår målgrupp.

3 tips för att komma igång med storytelling:

  • Berätta hur ditt företag grundades och varför genom att koppla det till där ni är idag.
  • Lyft kunder och samarbetspartners i ett lyckad eller lärorikt samarbete ni genomfört.
  • Presentera en anställd och hur hen först kom i kontakt med er samt varför hen anser er vara en attraktiv arbetsgivare.

Lyft ditt varumärke genom att använda storytelling när du skapar innehåll för kommunikationsplan nästa gång.