Frendberg Akademi

Noll intresse för digitala kanaler? Samarbeta med oss!

Jessica Frendberg och Sofia Frendberg

Digitala kanaler och sociala medier är inom vår comfort zone!

Det sägs att man som företagare bör ha klart för sig vilken hjälp man önskar få innan en byrå kontaktas. Många känner till vikten av att ha en webbplats och att vara delaktiga i sociala medier. Vi vet dock av erfarenhet att företagare tycker det är svårt och ibland har noll intresse för sociala medier och digitala kanaler. Det är utanför deras comfort zone helt enkelt. Det är inte alltid det är glasklart vilket behov som finns av digital kommunikation och marknadsföring eller vad som önskar uppnås. Men när företagare saknar kunskap, kreativitet, tid eller lust – då kliver vi in och tar kommandot.

När du som företagare behöver vägledning i att ta reda på vad du behöver hjälp med så finns vi här. Vi intar rollen som det marknadsteam du saknat. Under ett första möte skapar vi oss en bild av ert behov av marknadsföring och kommunikation. Vi pratar om vilka kanaler som kan passa er och hur er målgrupp ser ut. Viktiga aspekter är också hur mycket tid och engagemang ni själva är villiga att ge eller hur stort ert eget intresse är för att själva eventuellt ansvara för vissa delar. Ett samarbete med oss kan se olika ut beroende på hur engagerad ni som kund vill vara i era kanaler. Det underlättar om vi tillsammans fastställer varför ni vill utveckla er digitala kommunikation och vilket resultat ni önskar uppnå. Innan vi påbörjar ett samarbete säkerställer vi att vi är eniga om vad vi förväntar oss av varandra.

När vi fotograferar kunders verksamhet är vi ibland “pain in the ass” som vill ha med anställda på bild, men det är för en god sak såklart. Ett ömsesidigt samarbete som vi är mycket glada för brukar formas med våra abonnemangskunder. För varje månad som går lär vi känna personal och förstår våra kunders verksamheter bättre. Det ger oss som kommunikationsbyrå de bästa av förutsättningar för att skapa bra innehåll.

Alla byråer har sin specifika nisch och styrka. Vårt intresse i det grafiska och den visuella kommunikationen är stort. Vi vet hur man skapar ett snyggt och varumärkes-anpassat flöde på instagram. Hur du som kund kan arbeta med funktioner i de sociala medierna har vi mängder med tips och ideér kring. Det finns många sätt att öka engagemanget bland följare. Så, behöver du hjälp att staka ut företagets behov i det digitala bruset? Vi hjälper till där vår kompetens behövs med annonsproduktion, grafisk formgivning, kampanjer, webb, sociala medier, fotografering med mera.

Vi är glada att våra kunder inte drar sig för att kontakta oss även i de fall både okunskap och ointresse existerar för digitala kanaler. Och tur är väl det att vi är bra på olika saker! Vi brukar säga att man ska göra det man är bra på och ta hjälp med resten utifrån.

Har du som företagare noll intresse för digitala kanaler och sociala medier? Eller vill du veta mer om hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut med oss som byrå när vi tar över det som är utanför er comfort zone? Slå oss en pling så snackar vi!