Frendberg Akademi

Skapa värdefullt innehåll med content marketing

Jessica ropar

Content marketing är ett arbetssätt där du ger din målgrupp tillgång till värdeskapande innehåll. På så vis blir du en pålitlig samarbetspartner eftersom du skapar tillit när dina handlingar speglar dina ord.

Content marketing är som en första date. Om du bara pratar om dig själv så kommer inte din date att vilja träffa dig igen. Det fungerar på samma sätt när det gäller varumärken. Tidigare har marknadsföring gått ut på att väcka kunders uppmärksamhet genom att synas och störa. Det är troligtvis så du ser på reklam idag. Men idag är det annorlunda: nu är det kunderna som söker upp dig och själva bestämmer när, var och om de vill ta till sig det du har att säga. Det kräver en extra insats av dig som företagare. Det krävs framförallt ett större engagemang från din sida när målgruppen är reklamtrött och dessutom kräver mer än ett bra pris, för att välja dig istället för dina konkurrenter. Just därför är det extra viktigt att det du förmedlar är relevant och av värde för mottagaren.

Content marketing är ett arbetssätt där du ger tillgång till värdeskapande innehåll främst på företagets egna plattformar. Genom arbetssättet uppfattas du inte som en säljare som är ute efter att kränga dina produkter och tjänster. Du blir istället en pålitlig samarbetspartner eftersom du skapar tillit när dina handlingar speglar dina ord. Tänk dig att du ska ge befintliga och potentiella kunder kunskaper som hjälper dem att lösa problem. På så vis leder det mer än ofta till att ett köpbeslut fattas förr eller senare.

Att arbeta med content marketing innebär att man kontinuerligt och långsiktigt arbetar utifrån förutbestämda mål och följer upp dem regelbundet genom att analysera och dra slutsatser som sedan kommer till användning i skapandet framöver. Content marketing är inte ett projekt eller en kampanj som snabbt förväntas leverera resultat så du behöver vara tålmodig och inte ge upp om engagemang till en början uteblir. Innehållet ska först och främst utgå från företagets egna kanaler som utgör stommen likt hemsida, blogg och egna konton på sociala medier. Innehållet publiceras i andra hand i köpt media som annonser eller som en naturlig följd av ett bra innehåll i förtjänad media. Det sistnämnda som när något annat företag exempelvis lyfter ditt varumärke i sin kanal.

Det är viktigt att vid framtagning av innehåll tänka på att skapa en bra balans mellan material som leder mot uppsatta mål och material som lättar upp innehållet en del. Det senaste får gärna vara både inspirerande och underhållande samt utbildande. Med ett väl genomtänkt grundmaterial kommer man långt eftersom det går att dela upp innehållet samt forma och vinkla det för varje enskild kanal. När du börjar arbeta med content marketing ska du nämligen inte sätta kanalvalet i fokus utan istället utgå från budskapet som du vill förmedla. 

En viktig aspekt är att alltid ha i åtanke att är som sagt att content marketing är som en första date och att innehåll därför bör publiceras i de kanaler där målgruppen finns. I vårt nästa blogginlägg om content marketing kommer vi berätta hur man kan tänka för att nå ut till sin målgrupp på bästa sätt. 

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig som företagare att skapa värdefullt innehåll i de sociala medierna?
Slå oss en pling eller kom förbi på en kaffe i Uddevalla så snackar vi innehållsmarknadsföring!