Frendberg Akademi

Svenskarna och internet 2022

Vilka sociala kanaler använder vi mest? Hur har våra internetvanor förändrats från 2021? Låt oss dyka djupare i årets rapport om Svenskarna och internet

Sociala medier is still going strong

Varje år brukar vi kunna läsa om hur våra internetvanor förändrats från förgående år, men detta året är det faktiskt inga större överraskningar. I alla fall inte när det kommer till vilka sociala kanaler som används mest. De tre största kanalerna är fortfarande Youtube, Facebook och Instagram. Det är heller ingen överraskning att Snapchat är den kanalen som ökar mest bland de yngre internetanvändarna. Men vart har Tiktok tagit vägen?

I vilka sociala kanaler följer användarna företag och varumärken?

Totalt sett använder 84% av internetanvändarna sociala medier dagligen och trots att sociala medier är ju det – ”sociala” kanaler – är det mer populärt att följa företag och varumärken än du kanske tror, framförallt bland 90-talisterna. De vanligaste kanalerna att följa företag och varumärken på är Facebook och Instagram. Jämförelsevis få följer företag eller varumärken på Youtube, Snapchat, Tiktok eller andra sociala kanaler. Att finnas tillgänglig som företag på Facebook och Instagram är därför viktigare än någonsin! 

Youtube är kanalen för alla

Youtube är som störst bland 00-talisterna men även den mest populära kanalen för 10-talisterna där 56% använder Youtube dagligen vilket kan jämföras med Tiktok och Snapchat som endast används av 30% dagligen. Generellt är Youtube den största kanalen hos alla generationer, dock är det mindre vanligt att användare laddar upp eget material, primärt används kanaler för att titta på vad andra laddat upp. 

Facebook vs. Instagram eller både och?

Användandet av Facebook har en tydlig topp bland 90-talister, därefter sjunker användningen kraftigt bland de yngsta, 00- och 10-talisterna. Bland 00-talisterna har hälften använt Facebook någon gång det senaste året och endast 2 av 10 använder Facebook dagligen.

Om man jämför vilka som använder Instagram respektive Facebook så skiljer de sig i hög grad åt åldersmässigt. Bland personer födda på 80-talet eller tidigare är Facebook den plattform som flest använder på daglig basis. Bland 90-talister är Facebook och Instagram jämnstora, där hela 71% använder det dagligen. 00-talisterna använder Facebook mycket mer sällan, dock är Instagram avsevärt mer populärt. 

Så, vad gäller egentligen för företag på sociala medier – ska du synas på Facebook, Instagram eller både och? Som företag är det viktigt att finnas på både Facebook och Instagram, men att finnas på Instagram är extra viktigt om du vill nå en yngre målgrupp medan du på Facebook når de något äldre generationerna. 

00-talisterna – Kings and Queens of Snapchat

Snapchat är det sociala medium som flest 00-talister använder på daglig basis, hela 76%. Av 90-talisterna använder 43% Snapchat dagligen och i övriga åldrar minskar användandet drastiskt. Men, om du vill nå 00-talisterna är det Snapchat som gäller. Tiktok däremot har börjat stagnera i användandet och av 00-talisterna använder 52% det dagligen men då följer man i regel andra personer och inte företag. 

Kvinnor vs. män på sociala medier

Lika många män som kvinnor använder sociala medier men med vissa skillnader. Män använder Youtube mer än kvinnor medan kvinnor hänger större delen på Instagram, dessutom använder de även Facebook och Snapchat mer än motsatt kön. Kvinnor är även överlägset bättre på att skapa eget innehåll på sociala kanaler. De mesta innehållet publicerar de på Facebook, Instagram och Snapchat, dock regerar männen än så längepå LinkedIn… men det är knappt. 

Är du nyfiken och vill grotta ner dig mer i vilka internetvanor vi svenskar har? Då rekommenderar vi dig starkt att läsa denna rapport – www.svenskarnaochinternet.se. Känner du däremot att sociala medier känns tungt och som ett jobbigt måste? Vi på Frendberg Agency hjälper dig mer än gärna att synas, sälja och bygga ditt varumärke på nätet!