Frendberg Akademi

Därför bör företag ha en nedskriven strategi för sociala medier

Sofia pratar i telefon

Sitter er strategi i huvudet på den som är ansvarig för era sociala medier? I så fall är det dags att skriva ned den bums. Fördelen med att ha en nedskriven strategi är många. RESAN TILL MÅLET BLIR ENKLARE Med riktlinjer att förhålla sig till och onödiga omvägar kan undvikas. 

För att en strategi för sociala medier ska vara användbar i praktiken så behöver det tydligt framgå vad som ska göras och varför. I strategin för de sociala medierna ska det finnas information om målgrupp, de budskap som ska kommuniceras och en plan för hur dem ska nås. 

Vad är syftet med ert företags närvaro i sociala medier? 

Ta fram ett tydligt svar på frågan, ju mer konkret svar desto lättare går det att sedan mäta resultat. Ett vanligt syfte för företags närvaro i sociala medier är att driva trafik till hemsidan och öka varumärkeskännedomen på vägen.

Nå ut till rätt målgrupp

Är ert företag precis i startgroparna så är målgruppen eventuellt inte helt kartlagd än. Ni har säkerligen en förväntansbild av den målgrupp ni önskar nå ut till. Låt tiden utvisa vilken som är den rätta målgruppen för er genom att testa er fram! Lär känna er målgrupp på vägen. 

Har ert företag däremot varit igång ett tag och redan har aktiva kunder så kan det vara på sin plats att analysera och fördjupa er i nuvarande målgrupp. Varför följer dem ert företag på sociala medier? Vilka inlägg i sociala medier engagerar de sig i? Vad har de för problem som ert företag kan hjälpa dem med? Fråga nuvarande målgruppen och försök förstå vilka behov de har som ert företag kan tillgodose. 

Om det är Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Snapchat eller Tiktok som är rätt sociala medier för ert företag beror på er målgrupp. Tänk igenom hur målgruppen helst kommunicerar och hur ni lättast når ut till dem. Kommunicerar dem med er via mail? Kommenterar och gillar dem era inlägg på Facebook och Instagram eller prenumererar dem på er Youtube-kanal? Svaret på vilka sociala medier som är rätt för ert företag är där era kunder finns. 

SKAPA VÄRDEFULLT INNEHÅLL för er målgrupp

I strategin för sociala medier bör det ingå en plan på vad som ska publicera. Det ska finnas en tanke med varje enskilt inlägg inom riktlinjerna för strategin. Låt företagets historia, värderingar, tonalitet och grafiska profil återkomma likt en röd tråd i allt som publiceras: då känner mottagaren igen sig. Företaget bygger på så vis upp en position i målgruppens medvetande samtidigt som uppsatta mål nås. Vill du veta mer om hur ett arbete med innehållsplanering kan se ut? Läs vårt blogginlägg om kommunikationsplan för sociala medier.

När målgruppen är kartlagd och inlägg publicerats under en längre period så kan man läsa av statistik för sociala medier. Det går att avläsa vilka tider som är mest lämpade för publicering och vad som genererar mest engagemang hos målgruppen. Är företaget i startgroparna? Börja med att utgå från er själva. När på dygnet är ni mest mottagliga och aktiva i sociala medier? Testa er fram så hittar ni ett sätt som fungerar för både er och er målgrupp.

dags att se över er strategi?

En strategi för sociala medier är enkelt förklarat en karta med riktlinjer mot den önskade destinationen: de uppsatta målen. En strategi behöver kontinuerligt uppdateras för att vara aktuell eftersom företag med tiden kan utvecklas och målgrupper förändras.

Tänker du ”Oj! Där är vi nu, det är dags att se över vår egen strategi för våra sociala medier.”? Lugn, vi hjälper dig. Har ni ingen digital strategi i dagsläget och behöver vägledning så hjälper vi som kommunikationsbyrå er. Ja, att jobba med oss på Frendberg AGENCY ska kännas jaha, oj, wow, puh och haha!